شات اف ولو

فروش شات اف ولو

از بهترین خدمات پترو اراد میباشد.از خدمات و محصولات این مجموعه  می توان به موارد زیر اشاره کرد :

شات اف ولو


لطفا
پیش از اقدام به خرید و یا انعقاد قراداد تامین انواع کنتور ، رگولاتور و
متعلقات آنها با کارشناسان ما مشورت نمایید تا از توانمندی های پترو آراد و
قیمت های رقابتی ان مطلع شوید

وظیفه قطع جریان گاز در فشار بالا و گاهی در فشار پایین و یا به هنگام عدم کنترل دقیق رگولاتور را بر عهده دارد و ٢٠٪ بالاتراز فشار کاررگولاتور تنظیم می گردد.
به طور مثال در یک ایستگاه که فشار خروجی ان ٦٠ psi باید باشد شات اف روی ٧٢ تنظیم میگردد که اگر فشار خروجی به ٧٥ پوند برسد شات اف به طور اتوماتیک جریان گاز را قطع می کند


مدل رگولاتور  رگولاتور جیوانز
مدل رگولاتور  رگولاتور رمباخ
مدل رگولاتور  رگولاتور تارتارانی
مدل رگولاتور  رگولاتور فیشر
مدل رگولاتور  رگولاتور صنعتی
مدل رگولاتور  رگولاتور گاز شهری
مدل رگولاتور  رگولاتور شهری
و
خرید رگولاتور رگولاتور جیوانز
خرید رگولاتور رگولاتور تارتارانی
خرید رگولاتور رگولاتور رمباخ
خرید رگولاتور رگولاتور فیشر
خرید رگولاتور رگولاتور صنعتی
خرید رگولاتور رگولاتور شهری
خرید رگولاتور رگولاتور گاز شهری
خرید رگولاتور رگولاتور جیوانز